Så behandlar vi dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR

Du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.
Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter? 
Kulans Katthotell AB, organisationsnummer 559082-4396
info@kulanskatthotell.se 070-577 95 57
Vilka är ändamålen med behandlingen av personuppgifterna?
I samband med bokningar som du gör behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp, informera om din katt under vistelsen och ta betalt för din bokning.
Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via telefon, mail, vår webbplats och social media. Adress och telefonuppgifter kan även inhämtas från tex Eniro. Om du anger en utomstående kontaktperson ansvarar du själv för att den personen är informerad att kontaktuppgifter sparas.
 Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 Behandling av dina personuppgifter kan komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföringslagen och djurskyddslagen. (§ 2 Djurskyddslagen (1988:534) om att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (Lag 2005:1226)
Vilka personuppgifter lagras?
Namn, adress, telefon, e-post avseende ägare och/eller kontaktperson.
Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din katts välmående under vistelsen hos oss. Detta kan vara information om vaccination, allergier eller speciella önskemål avseende din katts vistelse enligt bokningsbekräftelsen.
Bilder och filmer av din katt kan komma att publiceras på sociala medier om du inte svarar ”nej” på frågan i bokningsbekräftelsen.
 Hur sparas dina uppgifter?
Bokningsbekräftelse samt undertecknat avtal i pappersform sparas under kattens vistelse, efter det förstörs dem.
Uppgifter för betalning och fakturering sparas i vårt bokningssystem Sirvoy samt i vårt bokföringsprogram Fortnox i 7 år
Vem har tillgång till dina uppgifter?
 Ägaren av Kulans Katthotell samt personal.
Bokningssystemet Sirvoy, bokföringsfirman LR revision. Om en katt insjuknar får även veterinärklinik del av viss information. Ingen obehörig har tillgång till uppgifterna.
Vi säljer eller delar aldrig dina uppgifter till någon utomstående part.
Dina rättigheter och val
 Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Kulans Katthotell AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har även rätt att få ett registerutdrag per år avseende sparade uppgifter om dig och din bokning.
Du kan begära att dina uppgifter raderas om de inte längre behövs för det ändamål de sparades för. Rätten att få bli raderad gäller inte om vi är skyldiga genom lag att spara uppgifterna.
Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Kulans Katthotell AB. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Vill du åberopa någon av dina rättigheter kontakta oss i sådana fall på info@kulanskatthotell.se
 Senast uppdaterad 2019-01-14